Uznesenie Ústrednej volebnej komisie

Ústredná volebná komisia na svojom zasadnutí 13.2.2014 prijala uznesenie č. 5, ktoré uvádzame v plnom znení:

Uznesenie Ústrednej volebnej komisie č. 5

„Ústredná volebná komisia

a) povoľuje prítomnosť fyzických osôb pri sčítaní hlasov v okrskových volebných komisiách a v obvodných volebných komisiách pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky,
b) upozorňuje predsedov volebných komisií, že fyzické osoby, ktoré prejavili záujem o sledovanie priebehu volieb a sčítania hlasov možno z  volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený verejný poriadok  alebo z dôvodov kapacitných možností volebnej miestnosti.“

Zoznam členov Ústrednej volebnej komisie pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky a taktiež kompletné znenie Uznesenia Ústrednej volebnej komisie nájdete na web stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Vložiť komentár