Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011-2015

Verejná vyhláška – OZNÁMENIE

Obec   Tatranská  Javorina  informuje verejnosť o Správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu. “Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011-2015”.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Vložiť komentár