Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 21. septembre 2012 bude v čase od 8:00 do 12:00 v časti Podspády, bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Vložiť komentár