Ľadový areál Tatranská Javorina | SPPoločne

Tatranská Javorina je malá obec ležiaca na úpätí Belianskych Tatier. Jedinečné prírodné, klimatické a geografické pomery umožňujú zrealizovať cieľ projektu, ktorým je vytvorenie ľadového areálu , ktorý bude na voľnej ploche na Lysej Poľane. sa nachádza v hraničnom priestore medzi slovenskou a poľskou republikou, čím je táto lokalita atraktívna pre širokú verejnosť medzinárodného charakteru, ako aj pre miestne obyvateľstvo obce. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie ľadového areálu pozostávajúceho z: ľadovej plochy klziska, za účelom stretávania sa miestnej komunity, na športové vyžitie mladej a strednej generácie ľudí, vybudovanie umelého ľadopádu, za účelom ukážky ľadového lezenia z možnosťou vyskúšania lezenia s pomocou inštruktora pre širokú verejnosť a vytvorenie ľadových sôch a usporiadanie ľadového festivalu. Vzniknutý Ľadový areál, nebude mať pevné základy, bude rozložiteľný a použiteľný pre ďalšie zimné obdobia.

Zdroj a hlasovať môžete na stránke: http://www.sppolocne.sk

Vložiť komentár