Vyhlásenie volieb

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 347/2011 Z. z. zo dňa 19. októbra 2011 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Deň volieb určil na sobotu 10. marca  2012.

Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Vložiť komentár