Technický prevádzkovateľ

Stránky generuje redakčný systém WordPress. Preklad a všetky súbory s ním spojené podlieha pod licenciu GPL v2.

Webhosting zabezpečuje:

  • Obchodné meno: Inet.sk, s.r.o.
  • Sídlo spoločnosti: Radvanská 25, Banská Bystrica, Slovenská republika
  • IČO: 45 543 372
  • DIČ: 2023027545
  • IČ DPH: SK2023027545
  • Web: www.inet.sk
Implementáciu, programovanie a správu obsahu vykonáva:
Technický prevádzkovateľ zodpovedá za technickú prevádzku a programovanie portálu. V prípade technických problémov s portálom ich môžete oznámiť na vyššie uvedenej e-mailovej adrese. Prosíme, aby ste v prípade oznámenia problému uviedli čas výskytu problému, jeho popis (ako sa problém prejavuje, prípadne ako sa dá problém zreprodukovať), konkrétnu stránku (na ktorej sa problém vyskytuje alebo vyskytoval), použitý internetový prehliadač (v ktorom sa problém prejavuje) a prípadné ďalšie informácie ktoré by mohli pomôcť identifikovať problém.

Vložiť komentár