Sv. omše v Tatranskej Javorine

Nedeľa: 11:00
Prvý piatok v mesiaci: 17:00
(v zime 16:00)

Farnosť Ždiar

tvoria obce Ždiar a Tatranská Javorina (s časťou Podspády) na úpätí Belianskych Tatier.
Je zasvätená Návšteve Panny Márie, svoj titul teda slávime 2. júla. Unikátny drevený kostol
v Tatranskej Javorine je zasvätený svätej Anne. Farnosť Ždiar patrí do spišského biskupstva.
V ňom spoluvytvárame kežmarský dekanát.

Vložiť komentár