Bielovodská dolina

Najdlhšou ľadovcovou dolinou je Bielovodská dolina , ktorej dĺžka je 10 km. Dolina bola tvarovaná najväčším tatranským ľadovcom s dĺžkou 13 km, hrúbkou 280 m a šírkou 1,5 km. Ako jediná z pomedzi tatranských dolín svojím vzhľadom, rozsiahlými lúčnymi poliami a mohutným skalným amfiteátrom v závere doliny nadobúda alpský charakter.

Vstup do doliny: chodník modrá vychádzajúci z hraničného prechodu Lysá Poľana popri potoku Biela voda stúpa cez zalesnené svahy na široké lúčne polia. Okolo Hviezdoslavového vodopádu pokračuje cez prah Kačacej doliny do Litvorovej doliny, kde chodník prechádza popri Litvorovom a Zmrznutom plese až na záver Svišťovej doliny.

Ďalšie informácie nájdete na portáli Kategórie Cestovný ruch,Turistika

Vložiť komentár