Komisie

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

Predseda: Anton Tomlan

Členovia: Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Miroslav Michaľak, Blažena Sedláková

 

Komisia na riešenie priestupkov a sťažnosti:

Predseda: Blažena Sedláková

Členovia: Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Miroslav Michaľak, Anton Tomlan