Výsledky pre voľby starostu obce a voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

AKTUALIZOVANÉ: 28.11.2010 O 13.37

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 173
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 132
Počet odovzdaných obálok: 132
Účasť voličov v %: 76,30
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby:
  • Obecného zastupiteľstva: 126 (6 neplatných lístkov)
  • Starostu: 127 (5 neplatných lístkov)
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5
Počet zvolených poslancov: 5

Zvolený starosta: Dušan Lacko – Nezávislý kandidát

Vložiť komentár