Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

Miestna volebná komisia v Tatranskej Javorine podľa § 23 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Ján Harabín, Ing., 57 rokov, ekonóm, Tatranská Javorina 62, KDH
  2. Dušan Lacko, 65 rokov, starosta obce, Tatranská Javorina 19, NEKA

Vložiť komentár