WIFI Internet už aj v Javorine!!!

Áno to čo do nedávna bolo len zbožným želaním stáva sa realitou. WiFi internet v Tatranskej Javorine až do rýchlosti 4596/1024. Podmienka úspešného pripojenia k WiFi sieti je priama viditeľnosť na hotel Kolowrat.

Program Rýchlosť Zriaďovací poplatok Mesačný poplatok
mini 1024/256 kbps 1,00€* 10,00€
basic 3072/640 kbps 1,00€* 14,00€
expert 4072/1024 kbps 1,00€* 24,00€
  • *Pri prechode od iného poskytovateľa internetového pripojenia.
  • V cene zriaďovacieho poplatku je inštalácia, nakonfigurovanie parametrov jedného počítača, odskúšanie a odovzdanie zákazníkovi.
  • Uvedené ceny sú koncové.
  • Zariadenie ostáva majetkom poskytovateľa.
  • Pripojenie je časovo a dátovo neobmedzené.
  • Agregácia max. 1:15.
  • V prípade záujmu možnosť poskytnúť aj garantované pripojenie.

Pripojenie realizuje:

LV SERVIS.SK s. r. o., 473, Ždiar 059 55,  IČO: 44 893 761, IČ DPH: SK2022876482, web: www.lvservis.sk

Aktualizované: 18. júna 2012

Vložiť komentár