Katastrálne územie

Základné informácie o katastrálnom území Tatranskej Javoriny. Informácie sú dostupné na internetovom portáli katastrálneho úradu.

Názov obceTatranská Javorina
Názov katastrálneho územiaTatranská Javorina
Kraj7
Okres706
Obec580368
Katasrálne územie874108

Výmera jednotlivých druhov pozemkov.

ham2%
Orná pôda0,111 0980,001
Záhrady1,8318 2750,019
Trvalé trávnaté porasty185,751 857 4851,975
Poľnohospodárska pôda187,691 876 858
Lesné pozemky9 076,1290 761 15096,516
Vodné plochy95,16951 6051,012
Zastavané plochy a nádvoria43,62436 1960,464
Ostatné plochy1,1211 1610,012
SPOLU9 403,794 036 970100

Štatistické údaje:

Počet
LVVLBP/POBP/FOCS
69147341140

Vložiť komentár