Tatranská Javorina

Je malá obec ležiaca na severnom úpätí Belianskych Tatier v nadmorskej výške 1 000 m n.m., s počtom 220 obyvateľov (k 31.12.2009). Nachádza sa vo vyústení Javorovej doliny do Podtatranskej brázdy. Od Ždiaru je ja Tatranská Javorina vzdialená 11 kilometrov a od hraničného priechodu do Poľska na Lysej Poľane 2,5 kilometra.


Pôvod názvu obce treba hľadať v pôvodnej skladbe lesov. V minulosti sa v rozľahlých lesných porastoch na severných vápencových svahoch Tatier pravdepodobne často vyskytoval javor. “Javorové” názvoslovie pastieri, pytliaci a drevorubači rozšírili po severných tatranských rázsochách a dolinách, takže tam dodnes možno nájsť Javorovú dolinu, potok Javorinka a Javorový štít. Z prírodných častí krajiny sa názvy prenášali aj na človekom vytvorené objekty. Tak sa osada v Javorovej doline stala Javorinou a miestny veľkostatok dostal prívlastok “javorinský”. Krátko po 1. svetovej vojne sa dokonca časť pohoria medzi Bielovodskou dolinou a Belianskymi Tatrami nazývala Javorinské Tatry. Javory sa časom z javorinského chotára takmer vytratili. Zhoreli v hutách alebo ich spracovali v javorinskej lepenkárni.

Na mieste dnešnej Tatranskej Javoriny kedysi stál sezónne obývaný majer lendackého veľkostatku a murovaný košiar. Práve ten slúžil pastierom, ktorí na okolitých holiach a poľanách pásli stáda oviec, hovädzieho dobytka a koní patriace neďalekým podtatranským obciam.

V roku 1759 založil majiteľ lendackého panstva František Horváth z Plavca pri majeri železné hámre, okolo ktorých sa z domov železiarov a uhliarov vytvorila malá osada. V javorinských hámroch najprv zamestnávali sezónnych robotníkov z neďalekého Jurgova, neskôr sem za prácou prichádzali hutnníci z južého Spiša, Moravy, Sliezska, ba dokonca i z Čiech.

V roku 1875 prešli majetky Horváthovcov do rúk šľachtickej rodiny Solomonovcov. Javorinské huty však práve v tomto období začali upadať, ložiská železnej rudy v Javorovej doline sa vyčerpali a navyše v neďalekom Zakopanom otvorili konkurenčné železiarne. Noví majitelia sa preto rozhodli hutu prebudovať na lepenkáreň.

Vložiť komentár